Convertim el tu local en una vivenda revaloritzada que podràs llegar amb menys impostos

 

Canvi d’ús de local a habitatge a Barcelona

Molts propietaris de locals es pregunten com fer el canvi d’ús de local a habitatge. L’apogeu del comerç electrònic i el preu de l’habitatge a les grans ciutats ha portat molts propietaris a convertir el seu local comercial en habitatge per satisfer la gran demanda d’habitatge en detriment dels locals comercials.

A Cambio de Uso Barcelona ajudem els nostres clients a reescriure correctament propietats, trobar el seu local ideal assegurant-los la viabilitat del projecte de canvi d’ús, dissenyant la seva nova llar, realitzant l’execució de reformes i finalment assessorant sobre totes les gestions legals i administratives per convertir el seu local en habitatge.

0 %
GARANTIA DE DEVOLUCIÓ

Ens comprometem a tornar els honoraris al client en cas que l’ajuntament desestimi el projecte de canvi d’ús.

399
COMPROBACIÓ DE LA VIABILITAT URBANÍSTICA

T’oferim l’estudi de viabilitat urbanística i el càlcul de densitat d’habitatge de forma totalment gratuïta.

Creus que les escriptures i/o cadastre no coincideixen amb la realitat?

0 %
GARANTIA DE DEVOLUCIÓ

Ens comprometem a tornar els honoraris al client en cas que l’ajuntament desestimi el projecte de canvi d’ús.

399
COMPROBACIÓ DE LA VIABILITAT URBANÍSTICA

T’oferim l’estudi de viabilitat urbanística i el càlcul de densitat d’habitatge de forma totalment gratuïta.

DESCOBREIX SI EL TEU LOCAL COMPLEIX ELS REQUISITS PER A UN CANVI D'ÚS

Com CONVERTIr un local en vivenda

Fase 1. VIabilitat urbanística i física

No tens la certesa de trobar professionals que verifiquin si es pot convertir el teu local en habitatge?

El nostre equip d’experts a convertir locals en habitatges valoraran eficaçment la viabilitat urbanística i física del canvi d’ús del local per començar a tramitar la llicència o perquè pugui comprar-ho amb seguretat.

Fase 2. Projecte de canvi d'as de local

Tens por de no trobar experts que puguin obtenir ràpidament la llicència de canvi d'ús del teu local?

Allò que per a alguns és tot un patiment per a nosaltres és el dia a dia. Tenim una llarga experiència acreditada convertint locals en nous habitatges a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aconseguim la teva llicència sense imprevistos!

Fase 3. LLICèNCIA Y Execució DE l'Obra

Els increments de pressupost, els acabats o els termes de finalització d'obra et preocupen?

Quan es parla de reformes a tots ens ve al capdavant els sobrecostos, incompliment de terminis establerts… Realitzem els nostres projectes donant una completa satisfacció i complint amb les condicions pactades amb tu.

Fase 4. TRÁMITS Y CÉDULA DE HABITABILITAT

T'aclaparen els tràmits i gestions administratives i creus que necessites un expert que t'assessori?

Un cop feta la reforma ens encarreguem de fer el certificat de final d’obra i la cèdula d’habitabilitat. A més, t’assessorarem durant el procés de sol·licitar la llicència de primera ocupació, i la variació en la inscripció del cadastre.

ÉS RENDIBLE CONVERTIR UN LOCAL A HABITATGE?

Diferents estudis afirmen que cada cop és més rendible convertir un local en habitatge, estudi o loft a causa de diferents factors.

REVALORITZACIÓ D'UN LOCAL CONVERTIT

La revaloració del preu del metre quadrat d'un local convertit en vivenda és en la majoria dels casos un 30-40%. El cost d'un canvi d'ús supera els 3000€ i la reforma necessària per habilitar un local a habitatge oscil·larà entre els 10.000 i els 60.000€ depenent de les qualitats, metres quadrats del local a convertir i del nivell d'adequació necessari en compliment de la normativa habitabilitat.

FUTURA DEMANDA DE LOCALS COMERCIALS

Hi ha una tendència a la baixa dels preus de locals per a lloguer i venda a causa de la forta incursió del comerç electrònic i el teletreball que farà que la demanda de locals i oficines per llogar disminueixi de forma clara deixant pas a més dificultats per poder treure rendibilitat a locals i oficines buides.

Vols treure la màxima rendibilitat sense una inversió inicial?

Si tens un local però no tens prou capital per poder fer el projecte de canvi d’ús i la seva obra respectiva, et podem ajudar mitjançant una reforma prevenda. Ens encarreguem de fer un render 3D que facilita la venda del pis amb realitat virtual. El comprador és el que acaba fent la inversió però tu vens el teu local com si fos un habitatge.

En què consisteix un projecte de canvi dús d'oficina o local a habitatge?

render de un local en barcelona convertido en vivienda

Estudis previs

Com convertir local en habitatge? Si és això el que t’estàs preguntant, el primer pas per poder fer-ho és fer un estudi de viabilitat. Aquest estudi és necessari per saber si és factible presentar la sol·licitud de canvi d’ús a l’ajuntament de la teva ciutat. L’acceptació per part de l’ajuntament d’una sol·licitud depèn del pla urbanístic i de les possibilitats físiques del local:

La viabilitat urbanística depèn de la densitat d’habitatge permès pel pla d’ordenament urbanístic municipal a la zona on hi ha el teu local. Si hi ha una saturació de vivendes a la zona sol·licitada serà impossible convertir un local en vivenda. A Canvi d’Ús Barcelona t’oferim la viabilitat urbanística del teu local de forma gratuïta. Instal·lacions de Baixa Tensió. L’alçada mínima del local haurà de ser d’un mínim de 2,5m en la majoria dels casos per poder convertir local en habitatge. Una altra condició requerida és que als estatuts de la comunitat no hi hagi la prohibició explícita del canvi d’ús de locals comercials a usos residencials. Podem fer una visita de forma gratuïta al teu local a Barcelona per fer l’estudi de viabilitat complet.

Projecte de canvi d'us

Un cop tenim comprovada la viabilitat del canvi d’ús al teu local passem a treballar amb tu en el disseny del teu futur habitatge. En aquest moment t’ajudarem a pensar realment que és el que t’agradaria tenir a casa teva ideal i t’ajudarem a descobrir-ho. És un moment en què pots fer tota realitat, tot es pot fer a mida com tu vulguis.

El projecte per convertir un local en habitatge inclou la memòria descriptiva de les característiques generals i justificatives de lobra, plànols generals acotats amb alçats i seccions, esquema dinstal·lacions amb predimensionament i un pressupost obtingut mitjançant mesuraments i preus unitaris dobra.

Amb aquest projecte es pot demanar a lajuntament la sol·licitud de canvi dús de local a habitatge i la llicència d’obres per poder començar amb les reformes.

proyecto-cambio-de-uso-planos-vivienda-barcelona
reforma de local a vivienda

Llicència d'obres i reformes del local

Amb la llicència d’obres es podran començar les reformes del local per convertir-lo en la vivenda dels somnis. Durant aquest període es faran visites periòdiques a l’obra per assegurar-nos que tot s’està fent segons el projecte de canvi d’ús per garantir la màxima satisfacció del client.

És en aquest moment quan pots veure com els teus somnis es materialitzen en el període de temps esperat i sense sobrecostes.

El preu de l’adequació de la teva oficina o local per poder complir totes les normatives municipals d’edificació, accessibilitat, contraincendis, RITE, … depèn molt de cada cas pel fet que en alguns casos per poder estar dins del que marca la normativa caldrà fer obres majors o obres menys costoses. En qualsevol cas, a l’avantprojecte podem valorar un preu d’adequació perquè pugueu tenir una visió completa del cost real d’un canvi d’ús i així no tingueu cap imprevist.

Cèdula d'habitabilitat i tràmits

Un cop les obres de la reforma hagin finalitzat, per acabar de legalitzar el local en habitatge ens encarregarem de realitzar l’informe de final d’obra i la cèdula d’habitabilitat perquè pugui demanar la variació de la inscripció al cadastre, realitzar les escriptures de canvi d’ús de local a habitatge i pugui començar a sol·licitar altes de subministraments, empadronar-se i altres tràmits. Sense la llicència de canvi dús habilitada per lajuntament de Barcelona, ​​cap cèdula dhabitabilitat garanteix un habitatge habitable. Hi ha casos en què un local té cèdula d’habitabilitat però no està realitzat un projecte de canvi d’ús i per tant segueix escripturat com a local, i això no és una pràctica legal. Qualsevol local amb aquesta cèdula ha d’haver passat per un procés de canvi d’ús i el local ha d’estar escripturat com a habitatge perquè a efectes legals tingui validesa.

Durant tot aquest procés us ajudarem a tramitar i sol·licitar totes aquestes gestions perquè pugueu començar com més aviat millor a gaudir del vostre habitatge.

alquilar local comercial como vivienda
Llamar