Canvi d'ús de local a habitatge per antiguitat i sobre la base de certificació arquitectònica

El canvi d’ús per antiguitat d’un local o oficina a habitatge pot agilitzar el procés de canvi d’ús en determinats casos, encara que requereixen d’un treball de recerca i recopilació de dades que argumentin el canvi d’escriptures de local a habitatge.

Moltes vegades ens trobem amb clients que sempre han viscut en la seva propietat pensat que estava ben escripturada com a habitatge. Alguns des del principi van adquirir la propietat escripturada com a local encara que a efectes sempre havia estat un habitatge. Altres, en voler fer algun tràmit com el de la cèdula d’habitabilitat o en pagar una factura molt més elevada d’aigua i llum, es van adonar que el seu habitatge estava escripturat com a local.

Des de Canvi d’Ús Barcelona, oferim el servei de canvi de per antiguitat sense necessitat de tramitar una llicència per a totes aquelles propietats que des d’un origen es van escriure de manera errònia.

GARANTIA DE DEVOLUCIÓ
0 %

Ens comprometem a tornar els honoraris al client en cas que l’ajuntament desestimi el projecte de canvi d’ús.

QUE NO US ENGANYEN AMB LES CÈDULES D'HABITABILITAT

Moltes empreses estan oferint el servei de canvi d’ús únicament tramitant la cèdula d’habitabilitat. Tot i que no té gaire sentit, és possible aconseguir una cèdula d’un local encara que s’especifica que no s’ha pogut demostrar que sigui un habitatge.

Perquè tingui validesa legal, qualsevol professional que vulgui fer un canvi d’ús, finalment ha de gestionar davant de notari un canvi d’escriptures on s’especifica la nova tipologia de la propietat.

Sense aquest procés, no fan cap canvi d’ús ni canvi d’escriptures.

Passos cap a un canvi d'escriptures

1. RECOPILACIÓN DE DATOS

Et demanarem tota la informació que ens puguis aportar (escriptures, empadronaments, plànols originals, contractes de lloguer…) per fer un primer estudi de viabilitat de forma gratuïta.

2. ESTUDI DE VIABILITAT

És possible que hi hagi dades que no ens puguis aportar i que hàgim d'investigar i demanar a arxius municipals. Ens encarregarem de trobar tota la informació que ens ajudi a justificar el canvi dús per antiguitat canviant les escriptures.

3. INFORME DE CERTIFICACIÓ

Els nostres arquitectes especialitzats en canvis d'escriptures us facilitaran un informe legal reconegut per les administracions amb tota la justificació.

4. GESTIÓ

Despreocupa't pel procés de gestió, ens encarreguem de presentar la documentació davant notari i en acabar t'entreguem les escriptures i el cadastre canviats a habitatge juntament amb la cèdula d'habitabilitat.

Llamar