ERRORS A LES ESCRITURES D'UN HABITATGE

alquilar-local-como-uso-residencial

Lourdes va comprar una propietat que suposadament era un habitatge però que escripturalment estava inscrit com a local. No se’n va adonar fins després de l’adquisició de l’habitatge i va contactar amb nosaltres per saber quines possibilitats tenia. Ens va comentar que l’habitatge sempre havia estat funcionant com a habitatge, amb empadronaments des d’abans dels anys 80, així que vam començar a investigar un possible canvi d’ús per antiguitat.

És possible escripturar una propietat amb lajuda de documentació que acrediti aquest canvi.

Irregularitats a les escriptures d'una propietat?

Quan Lourdes ens va consultar vam començar una investigació on vam descobrir que des d’origen sempre havia estat un habitatge. Aquest cas va requerir un estudi dels arxius històrics de la construcció de l’habitatge i certificar mitjançant plànols i comprovacions a l’habitatge que tot estava segons es va fer als anys 60.

Els empadronaments des de feia més de 35 anys ens donaven també la possibilitat d’accelerar tot aquest procés. Així aconseguim escripturar de nou la propietat però aquesta vegada amb la tipologia correcta que va haver de tenir des d’un inici però que per errors administratius no va tenir.

Després de 2 mesos, Lourdes tenia les seves noves escriptures i la modificació realitzada al cadastre juntament amb la cèdula d’habitabilitat amb què podia a partir d’aquell moment pagar menys impostos i poder donar un ús real d’habitatge com posar-lo en lloguer sense exposar-se a multes per irregularitats.

alquilar local comercial como vivienda

Fes el primer pas per convertir el teu local en habitatge

Deixa un comentari

EntradEs relacionadEs
Llamar